Gour Nitai

Gour Nitai
  • ₹3,500.00


Gournitai deities made of brass about 8 inches tall.